UWAGA !!!

Norma PN-EN 303–5:2012 i dyrektywa Ecodesign nie obejmują pieców nadmuchowych

Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 21 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań dla kotłów na paliwo stałe. § 1, ustęp 2.
Zobacz rozporządzenie w Internetowym Archiwum Aktów Prawnych

Zestawienie typów opakowań

Zestawienie rodzajów opakowań handlowych i zbiorczych produktów sprzedawanych przez Robust24.eu

S - opakowanie standardowe
* - opakowanie dostępne na zamówienie
Cyfra przy literze wskazuje ilość sztuk produktu w opakowaniu zbiorczym

1-2500 4-7500 7-8000 10- 1000
2-1250 5-10000 8-1400 11-50
3-2000 6-5000 9-1200 12-1500
  KARTON BLISTER WOREK FOLIOWY
Rodzaj opakowania handlowego K K K K K B B B B B B B W W W W W W
Ilość sztuk w opak. handlowym 100 50 25 20 1 100 80 20 14 12 10 1 100 80 50 25 20 10
C001   S1 S2         S3         S1   S1 S1 S1 S1
C002   S1 S2         *3         S1   S1 S1 S1 S1
C003   S1 S2         *3         S1   S1 S1 S1 S1
C004     S12               S8   S1   S1 S1 S1 S1
C005   S1   S3                 S1   S1 S1 S1 S1
C006/C 1 S4         S5             S5          
C006/C 2 S4         S5             S5          
C006/C 3 S4         S5             S5          
C006/C4 S4                       S5          
C006/C5 S6           S7             S7        
C006/C6 S6                         S7        
C007   S1 S2         S3         S1   S1 S1 S1 S1
C009   S1 *2         S3         S1   S1 S1 S1 S1
C010   S1 *2         *3         S1   S1 S1 S1 S1
C011   S1 *2         *3         S1   S1 S1 S1 S1
C012/OSB10 * *                           S S S
C012/OSB12 * *             S8             S S S
C012/OSB15 * *                           S S S
C012/OSB18 * *               S9           S S S
C012/OSB22 * *                 S10       S S S S